U subotu je u CSU Šabac održan međunarodni sastanaku u okviru Erazmus + projekta Evropske unije pod nazivom “Traveku” (Korišćenje tradicionalnog rvanja kao medijuma kulturnog turizma i lokalnog razvoja). Sastanku su prisustvovali članovi delegacije iz Francuske, Španije, Grčke i Srbije.
Cilj projekta je povezivanje nacionalnih i regionalnih organizacija koje imaju sportsku bazu, a koje su poštovane zbog svog rada na polju tradicionalnih sportova i igara, koji će podeliti svoja iskustva u primeni strategija i programa u ovoj oblasti sa lokalnim organizacijama, sa praktičnim iskustvom u promociji tradicionalnih sportova i igara kroz svoje programe i događaje.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube

You tube