17-18.03.2018. godine u Centru za stručno usavršavanje Šabac održan je dvodnevni seminar 11 „Od kvalitetnog nastavnika do uspešnog i zadovoljnog učenika“. Seminar je namenjen: nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Realizatori seminara su: Prof. dr Emina Kopas Vukašinović, redovni profesor na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina; Tatjana Ivetić, stručni saradnik – psiholog i nastavnik psihologije u Tehničkoj školi u Kikindi 3.Darko Mihajlović, stručni saradnik -pedagog Srednje stručne škole “Miloš Crnjanski” u Kikindi 4.Katica Rajkov, stručni saradnik – psiholog Ekonomsko-trgovinske škole u Kikindi

Obuci su prisustvovali prosvetni radnici Šabačkih škola.

Cilj seminara je osposobljavanje nastavnika za efikasno podsticanje učenja, motivacije, kontrole ponašanja i samopouzdanja učenika u nastavi.ja na radu u školi.

Teme programa su: Nastavni sistemi, metode i oblici rada u funkciji školskog učenja; Oblici i sredstva motivisanja učenika za školsko učenje; Tehnike nadzora i postupci (pravila) upravljanja ponašanjem učenika; Razvijanje samopouzdanja kod učenika.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube