Danas i sutra, u CSU je u toku seminar “Upravljanje emocijama u radu sa decom”.

Kratak opis seminara:

Autori: Smiljana Grujić, psiholog-psihoterapeut, Grupa za zaštitu od nasilja i diskriminacije; Sofija Pajić, psiholog, doktorand na Ekonomskom fakultetu u Amsterdamu
Realizatori: Smiljana Grujić, psiholog-psihoterapeut, Grupa za zaštitu od nasilja i diskriminacije; Mirjana Trkulja, psiholog-psihoterapeut, penzioner; Sofija Pajić, psiholog, doktorand Ekonomskog fakulteta u Amsterdamu; Slobodanka Aleksić, psiholog, Osnovna škola Šabac
Opšti ciljevi seminara: Razvijanje kompetencija zaposlenih u obrazovanju za primenu programa saosećajne komunikacije i tehnika za upravljanje emocijama.
Specifični ciljevi: Upoznavanje različitim osećanjima i potrebama koje su osnovi osećanja; Prepoznavanje i izražavanje osećanja i potreba; Upoznavanje sa emocijom besa i način upravljanja besom; Razvijanje veština saosećajnog slušanja.
Teme programa: Priroda emocija; Razlikovanje procene od činjenica; Izražavanje osećanja; Potrebe u osnovi osećanja; Emocija besa; Upravljnje emocijom tuge i strahom; Upravljanje emocijama – primeri…

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube