13-14.5.2017. godine u Centru za stručno usavršavanje Šabac održan je dvodnevni seminar 299 „Teškoće u učenju i ponašanju u vrtiću i školi – disharmoničan razvoj kod dece“. Seminar je namenjen nastavnicima razredne nastave, nastavnicima predmetne nastave – osnovna škola, nastavnicima zaposlenim u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnicima izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitačima u predškolskoj ustanovi, medicinskim sestrama-vaspitačima, vaspitačima u domu učenika, stručnim saradnicima u predškolskoj ustanovi, stručnim saradnicima u školi, saradnicima (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik).

Obuci je prisustvovalo 30 učesnika – vaspitači i vaspitačice iz PU „Naše dete“, medicinske sestre-vaspitači i stručni saradnici.

Program su realizovali dr Stevan Nestorov, defektolog u OŠ „Radivoj Popović“, Zemun, potpredsednik organizacije „Pomoć porodici“ iz Beograda, prof. dr Svetomir Bojanin, dečji psihijatar, predsednik Stručnog saveta organizacije „Pomoć porodici“; dr sci. med. Ljiljana Abramović Savić, pedijatar u Opštoj bolnici „MediGroup“, savetnica u porodičnom i zdravstvenom savetovalištu i predsednica organizacije „Pomoć porodici“ iz Beograd i Verica Ječmenić, vaspitačica u PU “Savski venac”, porodična edukatorka.

Cilj seminara je bio obuka učesnika da prepoznaju teškoće u učenju i ponašanju koje su posledica disharmoničnog razvoja na predškolskom i školskom uzrastu; isticanje značaja preventivnih aktivnosti krucijalnih za kvalitetan razvoj dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac
Grad Šabac
You tube