3-4.6.2017. godine u Centru za stručno usavršavanje Šabac održan je dvodnevni seminar 303 „ Darovito dete u školi i šta sa njim“. Seminar je namenjen: nastavniku razredne nastave, nastavniku predmetne nastave – osnovna škola, nastavniku izbornih i fakultativnih predmeta, stručnom saradniku u školi, saradniku (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Obuci su prisustvovali nastavnici iz šabačkih škola

Program su realizovali mr Danijela Obradović, stručni saradnik psiholog OŠ“Desanka Maksimović“ Valjevo; mr Mira Jovanović, predavač strukovnih studija, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, Šabac

Cilj seminara je obogaćivanje znanja nastavnika o fenomenu darovitosti, senzibilizacija nastavnog kadra na potrebe i mogućnosti darovitih učenika, kao i sticanje znanja o oblicima i metodama rada sa darovitim učenicima

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube