24-25.03.2018. godine u Centru za stručno usavršavanje Šabac održan je dvodnevni seminar 305 „Identifikacija i rad sa darovitom decom“. Seminar je namenjen: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Realizatori seminara su: magistar Branka Grahovac, stručni saradnik-psiholog, Predškolska ustanova „Dragoljub Udicki“ Kikinda; Mirela Marković, stručni saradnik-psiholog, OŠ „Zmaj Jova Jovanović“ Beograd

Obuci su prisustvovali prosvetni radnici Šabačkih škola.

Cilj seminara: ojačati sposobnost prosvetnih radnika za prepoznavanje osobina darovite dece i u skladu sa njima realizacija IOPa, čime će se unaprediti rad sa ovom populacijim učenika.

Teme programa su: Pojam darovitog deteta; Razvoj darovitosti – VO sistem kao faktor razvoja darovitosti; Inventar višestruke inteligencije (VI); Logička i lingvistička inteligencija; Muzička i prostorna inteligencija; Telesno kinestetička i prirodnjačka inteligencija; Socijalna i lična inteligencija

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube