U CSU Šabac održan je seminar  “Korišćenje računara za pripremu efektivnije nastave“, pod kataloškim rednim brojem 318, za školske 2018/19., 2019/20. i 2020/2021. godine.

Prioritetna oblast stručnog usavršavanja na koju se program odnosi: Unapređivanje digitalnih kompetencija učenika i nastavnika i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa.

Ciljne grupe kojima je program namenjen: Nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave-osnovna škola, nastavnik predmetne nastave-gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta-srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta-srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta-u srednjoj umetničkoj školi(muzičke baletske likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke baletske likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra-vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški andragoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora.

Galerija: 

Foto: CSU Šabac

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube