Kataloški broj obuke: 396 ; K2 ;  P3

29-30.4.2017. u Centru za stručno usavršavanje Šabac održan je dvodnevni seminar 396 “Kako unaprediti angažovanje učenika kreiranjem elektronskih časova na Mudl platformi” namenjen je nastavniku razredne nastave, nastavniku predmetne nastave – osnovna škola, nastavniku predmetne nastave – gimnazija, nastavniku opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavniku stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavniku u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavniku u školi za obrazovanje odraslih, nastavniku opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavniku stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavniku izbornih i fakultativnih predmeta, stručni saradnik u školi, saradniku (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik). Obuci je prisustvovalo 25 učesnika  iz šabačkih škola.

Program su realizovali Natalija Diković, nastavnik tehničkog iinformatičkog obrazovanja, OŠ „Petar Leković“, Požega; Olgica Spasojević, profesor srpskog jezika i književnosti, OŠ „Petar Leković“, Požega.

Opšti ciljevi ovog programa su unapređenje nastavnog procesa osposobljavanjem nastavnika za kreiranje obrazovnih materijala, saradnju i praćenje postignuća pomoću LMS Mudl platforme; Osnaživanje nastavnika za primenu novih tehnika i metoda uz primenu savremenih IKT.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac
Grad Šabac
You tube