18.11.2017. godine u Centru za stručno usavršavanje Šabac održan je jednodnevni seminar 502 „ Horizontalno ucenjeusavrsavanje nastavnika – oslonac za bolja postignuca ucenika“. Seminar je namenjen: nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik), nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)

Obuci su prisustvovali nastavnici iz šabačkih škola

Program su realizovali Ivan M. Nedeljković, diplomirani psiholog, stručni saradnik-psiholog, Prva kragujevačka gimnazija u Kragujevcu; msr Nevena Šćepanović, diplomirani filolog (anglista), stručni saradnik za izbor programa stalnnog stručnog usavršavanja, Centar za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju u Kragujevcu.

Cilj seminara je razvoj kulture učenja i stvaranje zajednice učenja unutar ustanove/škole kroz horizontalno učenje/usavršavanje i saradnju unutaru ustanove i lokalne zajednice u funkciji unapređivanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada i postizanja boljih postignuća učenika.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube