16.12.2017. godine u Centru za stručno usavršavanje Šabac održan je jednodnevni seminar 589 „ Projektni pristup učenju u funkciji ostvarivanja principa integrisanog i kooperativnog učenja u vaspitnoj grupi“. Seminar je namenjen: vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi.

Obuci su prisustvovali zaposleni u PU “Naše dete”.

Program su realizovali Staniša Čabarkapa, stručni saradnik-pedagog, Predškolska ustanova „Bambi“ u Loznici; Jasmina Vuletić, stručni saradnik-pedagog, Predškolska ustanova „Naše dete“ u Šapcu

Cilj seminara je unapređivanje kvaliteta planiranja, realizacije i evaluacije u vaspitno-obrazovnom radu u vaspitnoj grupi kroz projektni pristup programiranju.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube