02.03.2018. godine u Centru za stručno usavršavanje Šabac održan je treći dan trodnevnog seminara 745 „ Theme-Based Instruction in Teaching English to Young Learners “. Seminar je namenjen: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola

Obuci su prisustvovali nastavnici engleskog jezika”.

Cilj seminara je razvijanje i unapređivanje kompetencija nastavnika engleskog jezika za primenu tematske (integrativne) nastave kao inovativnog pristupa u nastavi engleskog jezika na mlađem uzrastu.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube