Kataloški broj obuke: 574 ; K3 ;  P2

26.3.2017. u Centru za stručno usavršavanje Šabac održan je dvodnevni seminar 574 “Moja vaspitna grupa je posebna – dokumentovanje dečjeg razvoja i napredovanja u funkciji programiranja rada vaspitne grupe” namenjen je vaspitaču u predškolskoj ustanovi, medicinskoj sestri – vaspitaču, stručnom saradniku u predškolskoj ustanovi. Obuci je prisustvovalo 28 učesnika  predškolske ustanove “Naše dete” Šabac.

Program su realizovali Jasmina Vuletić, stručni saradnik-pedagog, Predškolska ustanova „Naše dete“ u Šapcu; Staniša Čabarkapa, stručni saradnik-pedagog, Predškolska ustanova „Bambi“ u Loznici.

Opšti ciljevi ovog programa su unapređivanje kvaliteta planiranja, realizacije i evaluacije u vaspitno-obrazovnom radu u konkretnoj vaspitnoj grupi.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac
Grad Šabac
You tube