20.10.2017. u Centru za stručno usavršavanje Šabac su održana prva 2 dana seminara 745 “Based Instruction in Teaching English to Young Learners”.

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, u saradnji sa Američkom ambasadom u Beogradu, nosilac je akreditovanog programa br. 745 (Katalog ZUOV-a za period 2016-2018.) stručnog usavršavanja nastavnika engleskog jezika koji predaju u osnovnoj školi. Program pod nazivom Theme-Based Instruction in Teaching English to Young Learners je trodnevni, nosi 24 poena stručnog usavršavanja, i besplatan je za sve nastavnike zahvaljujući donaciji Američke ambasade u Beogradu. Pravo na sertifikat stiču svi učesnici koji prisustvuju programu u celini (3 dana, 3. dan se zakazuje tri meseca posle inicijalne dvodnevne obuke, kako bi se planirala i izvela nastava), pripreme u grupi tematsku celinu, održe 1 ili 2 časa u svojim odeljenjima, i prezentiju svoj operativni plan sa članovima grupe  završnog dana seminara.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube