20. novembra 2017. godine u Šapcu, u Centru za stručno usavršavanje Šabac održan je jednodnevni seminar pod nazivom: Ekološkim rešenjima do zdravog vodotoka, koji je podržan od strane Ministarstva zaštite životne sredine u okviru projekta “Zelene tehnologije revitalizacije vodotoka”.

Ekološka revitalizacija vodotoka odnosi se na najrazličitije mere čiji je cilj uspostavljanje prirodnog stanja i funkcionisanja površinskog toka i njegovog priobalja.

Kako u Srbiji, tako i u evropskim državama, reke nisu izbegle antropogene uticaje, što je dovelo do ozbiljnog narušavanja kvaliteta vode i rečnih ekosistema.

Republika Srbija se nalazi u procesu izrade planova upravljanja vodama nad vodnim područjima, čije je donošenje planirano do kraja 2018. godine. Planovi upravljanja vodama na rečnim slivovima moraju biti usklađeni sa Planovima upravljanja vodnim područjima, a dalji koraci koji proizilaze jesu planovi revitalizacije vodotokova u skladu sa identifikovanim pritiscima i merama za dostizanje željenog stanja.

Cilj ovog skupa jeste aktivno uključivanje ključnih stejkholdera u lokalnim zajednicama u upravljanju vodnim resursima na nivou rečnog sliva.

Teme koje su bile predmet ovog skupa jesu:

  1. Planovi upravljanja rečnim slivom – uključenost lokalnih zajednica u njihovu izradu i donošenje
  2. Zakonodavni okvir u oblasti voda
  3. Iskustva u Evropi i regionu u tehnikama revitalizacije vodnih tokova
  4. Vodič za Plan revitalizacije vodnih tokova

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube