Dana 27.09.2019. godine održan je stručni skup u organizaciji Centra za stručno usavršavanje Šabac i Kikinda. Stručni skup je okupio više od 115 učesnika. Na skupu su kao predavači učestvovali:

  • Ljiljana Simović, šef odseka za osnovno obrazovanje i vaspitanja Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na temu: Reforma planova i programa nastave i produženog boravka i celodnevne nastave, nastave za učeike na kućnom i bolničkom lečenju, utvrđivanjz većeg broja izvršilaca od propisanog;
  • Snežana Pavlović, savetnik, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na temu – Donošenje akta o mreži osnovnih škola u funkciji nove paradigme obrazovanja;
  • dr Tanja Šijaković, savetnik koordinator, ZUOV, predavač na temu: Rad sa roditeljima-ključni aspekti i izazovi u radu stručnih saradnika;
  • Suzana Deretić, savetnik koordinator, ZUOV, predavač na temu: Uloga stručnih saradnika u pružanju dodatne podrške:
  • Snežana Oluški Vlačić, rukovodilac ŠU Zrenjanin na temu: Stručni saradnik u savremenoj školi.

Album:

Foto: CSU Šabac

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube