Više informacija

102 Efikasnim reagovanjem do uspešnijeg rešavanja i prevazilaženja kriznih situacija

  • Email

    rcsabac@gmail.com

  • Telefon

    015/391-599

102 Efikasnim reagovanjem do uspešnijeg rešavanja i prevazilaženja kriznih situacija

Kompetencija: K4
Prioriteti: 5

Autori Nevena Lovrinčević, diplomirani psiholog, načelnica Grupe za psihološku selekciju i karijerno vođenje , VMC Karaburma, Ministarstvo odbrane; Biljana Mihailović, diplomirani školski psiholog-pedagog, OŠ “Jovan Ristić” Beograd; Goran Kličković, spec. medicinske psihologije, načelnik Odseka za psihološku selekciju i karijerno vođenje VMA

Realizatori Nevena Lovrinčević, diplomirani psiholog, načelnica Grupe za psihološku selekciju i karijerno vođenje VMC Karaburma; Goran Kličković spec. medicinske psihologije, načelnik Odseka za psihološku selekciju i karijerno vođenje VMA; Jadranka Lukić, dipl. psiholog, rukovodilac pedagoške jedinice , Predškolska ustanova „Radosno detinjstvo“ Novi Sad; Maja Matejić, dipl. psiholog, Odsek za psihološku selekciju i karijerno vođenje VMA; Tamara Baković Grče, dipl. psiholog, Odsek za psihološku selekciju i karijerno vođenje VMA; Ljiljana Ignjatović, dipl. psiholog, stručni saradnik , OŠ „Dušan Jerković Uča“ Šimanovci; Jelka Petković Đurić, profesor psihologije u penziji; Tatjana Stojanović, spec. medicinske psihologije, Klinika za psihijatriju VMA; Vesna Marjanović, dipl. psiholog, stručni saradnik Vojna akademija; Andrijana Vlačić, dipl. psiholog, Odeljenje za razvoj psihološke delatnosti, Sektor za ljudske resurse, Ministarstvo odbrane; Ana Busarac, dipl. psiholog, Kabinet za pedijatriju VMA; Doris Rafajlovski, dipl. psiholog; Bojana Obradović, dipl. psiholog

Opšti cilјevi Osnaživanje kompetencija za prepoznavanje bezbednosnih rizika i reagovanja na njih; Unapređenje znanja i socijalnih veština potrebnih za preveniranje, prepoznavanje i postupanje u kriznim situacijama u vaspitno obrazovnim ustanovama.

Specifični cilјevi Sticanje znanja o pojmovima i vrstama kriznih situacija; Sticanje znanja o najčešćim oblicima kriznih situacijama u vaspitno-obrazovnim ustanovama; Osnaživanje kompetencija vaspitača u pravcu sticanja saznanja o psihološkim reakcijama u krizi odraslih, dece predškolskog, školskog uzrasta i adolsecenata; Osnaživanje vaspitača i nastavnika u pravcu primene efikasnih postupaka i ponašanja u cilju preveniranja, prepoznavanja i reagovanja u kriznim situacijama, a radi postizanja bezbednog okruženja za boravak i ostvarivanje vaspitno obrazovnih ciljeva u ustanovi

Teme programa Krizne situacije; Psihološke reakcije u kriznim situacijama; Reagovanje u kriznim situacijama; Prevencija kriznih situacija i prevencija PTSPa

Cilјna grupa наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)

Broj učesnika 30
Trajanje jedan dan (8 bodova)