Više informacija

111 Komunikacija u ćorsokaku kao potencijalni bezbednosni rizik - kako izbeći i razrešiti konflikt na konstruktivan način

  • Email

    rcsabac@gmail.com

  • Telefon

    +381 15 391-599

111 Komunikacija u ćorsokaku kao potencijalni bezbednosni rizik – kako izbeći i razrešiti konflikt na konstruktivan način

Kompetencija: K4

Prioriteti: 5

Autori Nevena Lovrinčević, diplomirani psiholog, načelnica Grupe za psihološku selekciju i karijerno vođenje , VMC Karaburma; Svetlana Dotlić, dipl. psiholog, Grupa za psihološku selekciju i karijerno vođenje VMC Karaburma; Andrijana Vlačić, dipl. psiholog, Odeljenje za razvoj psihološke delatnosti, Sektor za ljudske resurse, Ministarstvo odbrane; Biljana Mihailović, diplomirani školski psiholog-pedagog, OŠ “Jovan Ristić” Beograd

Realizatori Nevena Lovrinčević, diplomirani psiholog, načelnica Grupe za psihološku selekciju i karijerno vođenje VMC Karaburma; Goran Kličković spec. medicinske psihologije, načelnik Odseka za psihološku selekciju i karijerno vođenje VMA; Svetlana Dotlić, dipl. psiholog, Grupa za psihološku selekciju i karijerno vođenje VMC Karaburma; Maja Matejić, dipl. psiholog, Odsek za psihološku selekciju i karijerno vođenje VMA; Tamara Baković Grče, dipl. psiholog, Odsek za psihološku selekciju i karijerno vođenje VMA; Ljiljana Ignjatović, dipl. psiholog, stručni saradnik, OŠ „Dušan Jerković Uča“ Šimanovci; Marijana Tadić, dipl. psiholog, Ustanova za decu i mlade sa autizmom “Šabac”; Jelka Petković Đurić, profesor psihologije u penziji; Tatjana Stojanović, spec. medicinske psihologije, Klinika za psihijatriju VMA; Vesna Marjanović, dipl. psiholog, stručni saradnik Vojna akademija; Andrijana Vlačić, dipl. psiholog, Odeljenje za razvoj psihološke delatnosti, Sektor za ljudske resurse, Ministarstvo odbrane; Ana Busarac, dipl. psiholog, Kabinet za pedijatriju VMA; Doris Rafajlovski, dipl. psiholog; Bojana Obradović, dipl. psiholog

Opšti cilјevi Osnaživanje kompetencija za prepoznavanje bezbednosnih rizika i reagovanja na njih; Unapređenje socijalnih veština potrebnih za preveniranje i postupanje u konfliktnim situacijama u cilju stvaranja bezbednog okruženja i promovisanja konstrunktivne komunikacije.

Specifični cilјevi Osnaživanje vaspitača i nastavnika u pravcu primene konstrunktivnih i efikasnih postupaka i ponašanja u cilju preveniranja, prepoznavanja i reagovanja u konfliktnim situacijama kao i situacijama kada postoji ugrožavanje ili mogućnost ugrožavanja prava, dostojanstva i bezbednosti deteta, učenika ili zaposlenog, a radi postizanja bezbednog okruženja za ostvarivanje vaspitno obrazovnih ciljeva u ustanovi; Unapređenje socijalnih i komunikacionih veština, posebno u konfliktnim i stresnim situacijama; Sticanje znanja o osobinama ličnosti i uticaju na socijalnu sredinu; Osnaživanje kompetencija samoevaluacije vaspitača i nastavnika u proceni efekata sopstvenih oblika ponašanja prema deci, učenicima, roditeljima i kolegama; Upravljanje negativnim emocijama.

Teme programa Izazovi u komunikaciji; Zakonski okvir za procenu i postupanje; Konstrunktivan pristup rešavanja konflikata i prevazilaženja stresnih situacija; Nenasilna komunikacija kao prevencija pojave i produbljivanja konflikata

Cilјna grupa nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Broj učesnika 30
Trajanje jedan dan (8 bodova)