Više informacija

116 Nastavnik na delu u prevenciji vršnjačkog nasilja i kreiranju pozitivne školske klime

  • Email

    rcsabac@gmail.com

  • Telefon

    015/391-599

116 Nastavnik na delu u prevenciji vršnjačkog nasilja i kreiranju pozitivne školske klime

Kompetencija: K4
Prioriteti: 4

Autori mr Mira Jovanović, predavač strukovnih studija, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, Šabac; mr Danijela Obradović, stručni saradnik psiholog, OŠ“Desanka Maksimović“ Valjevo

Realizatori mr Mira Jovanović, predavač strukovnih studija, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, Šabac; mr Danijela Obradović, stručni saradnik psiholog, OŠ“Desanka Maksimović“ Valjevo

Opšti cilјevi Unapređenje znanja nastavnika o značaju zaštite dece od vršnjačkog nasilja i stvaranje podsticajne školske klime za razvoj učenika.

Specifični cilјevi Sticanje znanja nastavnika o vršnjačkom nasilju, unapređenje veština nastavnika za prevenciju vršnjačkog nasilja i kreiranje povoljne školske klime u razredu.

Teme programa PRVI DAN (10 min.): Prijavljivanje učesnika i otvaranje seminara; (15 min.):Uvod u program obuke :- ciljevi seminara, program, ishodi, način i pravila rada Predstavljanje učesnika (30 min.):Uvodna igra „Moj put do ovde“ (35 min.):Uvid u očekivanja učesnika kroz igru „Drvo očekivanja“ Teme (10 min.):Pojmovna određenja Nasilja (voditelj plenarno-pojmovna određenja nasilja ) Polaznici posmatraju video – prezentaciju uz detaljno usmeno obrazloženje realizatora (45 min.):Radionica: Razumevanje razlike između konflikata i nasilja (grupni rad; zadatak: analiza tvrdnje dobijene na kartici sa konfliktnim ili nasilnim situacijama; diskusija) (50 min.)::Jeste nasilje, nije nasilje Polaznici posmatraju video – prezentaciju uz detaljno usmeno obrazloženje realizatora Oblik rada: rad u paru (15 min.: Pregled novijih istraživanja pedagoške klime značajnih za školsku praksu (voditelj plenarno, ppt prezentacija uz detaljno usmeno obrazloženje realizatora) (10 min.):Kultura mira u školi; Metod rada: aktivno predavanje (40 min.):Radionica: Čarobni štapić Metod rada: interaktivna radionica po scenariju iz priručnika Stop vršnjačkom nasilju (40 min.):Prikaz osnovnih rezultata istraživanja Pedagoška klima kao faktor samorazvoja učenika (Jovanović, 2010) i poređenje sa stavovima o faktorima pedagoške klime učesnika seminara (30 min.):Nastavnik kao kreator povoljne razredne klime, Metod rada: aktivno predavanje (30 min.):Faktori povoljne razredne klime; Polaznici posmatraju video-prezentaciju uz detaljno usmeno obrazloženje realizatora (45 min.):Radionica: Mapa škole – bezbedno ili opasno Metod rada: interaktivna radionica po scenariju iz priručnika Stop vršnjačkom nasilju; DRUGI DAN (15 min): Jutarnje otvaranje i pregled dana Teme (40 min.):Radionica: Vršnjačko nasilje uz korišćenje novih tehnologija Metod rada: interaktivna radionica po scenariju iz priručnika Stop vršnjačkom nasilju (25 min.):Cyber bullyng, Metod rada: aktivno predavanje uz ppt prezentaciju (25 min.):Osposobljavanje učenika za samo-zaštitu privatnosti i lične bezbednosti (50 min.):Radionica: Ako se smeješ, deo si toga Metod rada: interaktivna radionica po scenariju iz priručnika Stop vršnjačkom nasilju (40 min.):Moduli plana edukacije za realizaciju programa prevencije vršnjačkog nasilja u školi, polaznici posmatraju video-prezentaciju uz detaljno usmeno obrazloženje realizatora (30 min.):Primeri dobre prakse u prevenciji vršnjačkog nasilja, Metod rada: aktivno predavanje (30 min.):Aktivnosti i mere prevencije vršnjačkog nasilja na nivou, škole, razreda i na individualnom nivou, polaznici posmatraju video-prezentaciju uz detaljno usmeno obrazloženje realizatora (30 min.):Radionica: Zvezda škole Metod rada: interaktivna radionica po scenariju iz priručnika Stop vršnjačkom nasilju (40 min.):Promocija adekvatnog nastavničkog monitoringa, polaznici posmatraju video – prezentaciju uz detaljno usmeno obrazloženje realizatora (40 min.):Nastavnik na delu – Stvaranje sigurnog i podsticajnog školskog i razrednog okruženja, metod rada: aktivno predavanje uz ppt prezentaciju (40 min.):Rezime i evaluacija Evaluativna igra „ Drvo očekivanja “ popunjavanje skale stavova, anketnog listića i nastavak igre koja je započeta prvog dana Instrukcije za formiranje Kluba nastavnika i vršnjačkih edukatora Zatvaranje seminara LITERATURA Gašić-Pavišić, S. (1998). Nasilje nad decom u školi i funkcija obrazovnih ustanova u prevenciji i zaštiti dece od nasilja. U M. Milosavljević (Ur.) Nasilje nad decom. Beograd, Fakultet političkih nauka. Olweus, D. (1993). Bullying at school. What we know and what we can do. Oxford, Blackwell. Olweus, D. (1999). Sweden, Norway. U P. K. Smith, Y. Morita, J. Junger-Tas, D. Olweus, R. F. Catalano, P. Slee (Eds) The Nature of School Bullying: A CrossNational Perspective. London, Routledge. Ma, X., Stewin, L. L. & Plut, D. (1995): Bazične pretpostavke interventnih programa za nenasilno rešavanje problema; u T. Kovač-Cerović, R. Rosandić i D. Popadić (ur.): Učionica dobre volje, prvi deo (21-35). Beograd: MOST i Institut za psihologiju. Plut, D. i D. Popadić (2006): Nasilje u školama – uloga nastavnika; u B. Kuzmanović i Z. Krnjaić(ur.): Empirijska istraživanja u psihologiji 2006 – Zbornik radova (105-116). Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta.

Cilјna grupa nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, stručni saradnik u školi

Broj učesnika 15-30
Trajanje dva dana (16 bodova)