Više informacija

138 Upravljanje emocijama u radu sa decom/učenicima

  • Email

    rcsabac@gmail.com

  • Telefon

    015/391-599

138 Upravljanje emocijama u radu sa decom/učenicima

Kompetencija: K4
Prioriteti: 4

Autori Smiljana Grujić, psiholog-psihoterapeut, Grupa za zaštitu od nasilja i diskriminacije; Sofija Pajić, psiholog, doktorand na Ekonomskom fakultetu u Amsterdamu

Realizatori Smiljana Grujić, psiholog-psihoterapeut, Grupa za zaštitu od nasilja i diskriminacije; Mirjana Trkulja, psiholog-psihoterapeut, penzioner; Sofija Pajić, psiholog, doktorand Ekonomskog fakulteta u Amsterdamu; Slobodanka Aleksić, psiholog, Osnovna škola Šabac

Opšti cilјevi Razvijanje kompetencija zaposlenih u obrazovanju za primenu programa saosećajne komunikacije i tehnika za upravljanje emocijama.

Specifični cilјevi Upoznavanje različitim osećanjima i potrebama koje su osnovi osećanja; Prepoznavanje i izražavanje osećanja i potreba; Upoznavanje sa emocijom besa i način upravljanja besom; Razvijanje veština saosećajnog slušanja.

Teme programa Priroda emocija; Razlikovanje procene od činjenica; Izražavanje osećanja; Potrebe u osnovi osećanja; Emocija besa; Upravljnje emocijom tuge i strahom; Upravljanje emocijama – primeri

Cilјna grupa nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Broj učesnika 30
Trajanje dva dana (16 bodova)