Više informacija

315 Kompetentan nastavnik i pedagog za inkluziju u savremenoj školi

  • Email

    rcsabac@gmail.com

  • Telefon

    015/391-599

315 Kompetentan nastavnik i pedagog za inkluziju u savremenoj školi 

Kompetencija: K3
Prioriteti: 1

Autori mr Mira Jovanović, predavač strukovnih studija, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, Šabac; mr Danijela Obradović, stručni saradnik psiholog OŠ“Desanka Maksimović“ Valjevo

Realizatori mr Mira Jovanović, predavač strukovnih studija, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, Šabac; mr Danijela Obradović, stručni saradnik psiholog OŠ“Desanka Maksimović“ Valjevo

Opšti cilјevi Unapređenje i jačanje kapaciteta nastavnika i pedagoga za inkluziju; Proširivanje znanja o profesionalnim kompetencijama, senzibilizacija nastavnika i pedagoga na potrebe i mogućnosti dece sa poteškoćama u razvoju.

Specifični cilјevi Upoznavanje nastavnika i stručnih saradnika-pedagoga sa načinima jačanja njihove profesionalne uloge u timu za inkluziju; Obuka nastavnika i pedagoga za samovrednovanje sopstvene prakse; Razvijanje svesti o neophodnosti kontinuiranog profesionalnog razvoja nastavnika i stručnih saradnika-pedagoga u oblasti inkluzivnog obrazovanja; Ospsobljavanje nastavnika i stručnih saradnika za nove koncepte u radu po inkluzivnom modelu u skladu sa novim Zakonom o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja; Razvoj profesionalnih komptenecija, uspostavljanje standarda struke u pogledu obavljanja poslova, vođenja dokumentacije.

Teme programa Pedagoška osnova inkluzivnog obrazovanja; Pregled vladajućih stavova i shvatanja na području inkluzivnog obrazovanja; Značaj i uloga nastavnika i pedagoga u timu za inkluziju u savremenoj školi; Pedagoške i psihološke kompetencije nastavnika i pedagoga za inkluzivno obrazovanje; Koraci nastavnika i pedagoga u identifikaciji potreba i planiranju podrške u obrazovanju; Standardi kompetencija nastavnika za inkluzivno obrazovanje; Inkluzivna kultura i praksa Inkluzivna škola – pedagoške situacije

Cilјna grupa nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, stručni saradnik u školi

Broj učesnika 15-30
Trajanje jedan dan (8 bodova)