Više informacija

348 Clil autentični i personalizovani materijali, pristupi i tehnologije - Flipped classroom, KWL, Reflection, officemix, Le

  • Email

    rcsabac@gmail.com

  • Telefon

    015/391-599

348 Clil autentični i personalizovani materijali, pristupi i tehnologije – Flipped classroom, KWL, Reflection, officemix, Le 
imenice…

Kompetencija: K2
Prioriteti: 3

Autori msr Marijana Nikolić, profesor engleskog jezika, English Workshop, Sremska Mitrovica; Jelena Petrović, profesor engleskog jezika, pedagoški savetnik, OŠ “Sestre Ilić”, Valjevo

Realizatori msr Marijana Nikolić, profesor engleskog jezika, English Workshop, Sremska Mitrovica; Jelena Petrović, profesor engleskog jezika, pedagoški savetnik, OŠ “Sestre Ilić”, Valjevo

Opšti cilјevi Razvijanje kompetencija nastavnika za primenu i upotrebu autentičnih materijala u CLIL nastavi uz pomoć savremenih pristupa i tehnologija.

Specifični cilјevi Razvijanje nastavnih kompetencija nastavnika za upotrebu savremene tehnologije u nastavnom procesu; Upoznavanje nastavnika sa autentičnim i personalizovanim CLIL materijalima; Osposobljavanje nastavnika za pravljenje autentičnih CLIL materijala uz savremeni pristup nastavi – Flipped classroom, KWL, Reflection; Osposobljavanje nastavnika za pravljenje autentičnih CLIL materijala u nastavi uz pomoć savremenih tehnologija – OfficeMix, LessonWriter, QR Code; Uočavanje efikasnosti časa baziranog na autentičnom CLIL materijalu u nastavi u odnosu na nastavu koja nije bazirana na autentičnom materijalu.

Teme programa Upotreba savremene tehnologije u nastavnom procesu; Upoznavanje sa autentičnim CLIL materijalima; Pravljenje autentičnih CLIL materijala uz savremeni pristup nastavi; Pravljenje autentičnih CLIL materijala u nastavi uz pomoć savremenih tehnologija

Cilјna grupa nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), stručni saradnik u školi

Broj učesnika 30
Trajanje jedan dan (8 bodova)