Više informacija

Do funkcionalnog znanja primenom metoda i tehnika u interaktivnoj nastavi

  • Email

    rcsabac@gmail.com

  • Telefon

    015/391-599

368 Do funkcionalnog znanja primenom metoda i tehnika u interaktivnoj nastavi 

Kompetencija: K2
Prioriteti: 1

Autori Mileva Mojić, diplomirani pedagog, direktor „Prve osnovne škole“ u Valjevu

Realizatori Mileva Mojić, diplomirani pedagog, direktor „Prve osnovne škole“ u Valjevu; Milena Petrović, specijalista metodike srpskog jezika i književnosti, master, pedagoški savetnik, profesor srpskog jezika i književnosti u Valjevskoj gimnaziji

Opšti cilјevi
 Jačanje kompetencija nastavnika za realizovanje interaktivne nastave kroz primenu različitih metoda i tehnika; Razumevanje prednosti i ograničenja pojedinih metoda i tehnika; Osposobljavljanje nastavnika da kod učenika razvijaju funkcionalna znanja.

Specifični cilјevi
-Praktična primena interaktivne nastave u funkciji razvijanja primenljivih znanja; Razumevanje funkcija, prednosti i ograničenja pojedinih metoda i tehnika, kao i kriterijuma za njihov izbor; Pružanje podrške nastavnicima u razvijanju strategija učenja koja učenike vode ka funkcionalnim znanjima; Praktična primena metoda i tehnika u obrazovno-vaspitnom radu

Teme programa Interaktivna nastava; Koncept interaktivne nastave; Primeri iz prakse; Učiti kako učiti; Konkretizacija principa učenja; Najčešće korišćene tehnike i metode u interaktivnoj nastavi; Kriterijumi za izbor metoda i tehnika učenja; Tehnike učenja; Priprema za čas interaktivne nastave

Cilјna grupa
 nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Broj učesnika 30
Trajanje jedan dan (8 bodova)