Više informacija

Projektni pristup učenju u funkciji ostvarivanja principa integrisanog i kooperativnog učenja u vaspitnoj grupi

  • Email

    rcsabac@gmail.com

  • Telefon

    +381 15 391 599

589 Projektni pristup učenju u funkciji ostvarivanja principa integrisanog i kooperativnog učenja u vaspitnoj grupi

Kompetencija: K3
Prioriteti: 2

Autori: Staniša Čabarkapa, stručni saradnik-pedagog, Predškolska ustanova „Bambi“ u Loznici; Jasmina Vuletić, stručni saradnik-pedagog, Predškolska ustanova „Naše dete“ u Šapcu

Realizatori: Staniša Čabarkapa, stručni saradnik-pedagog, Predškolska ustanova „Bambi“ u Loznici; Jasmina Vuletić, stručni saradnik-pedagog, Predškolska ustanova „Naše dete“ u Šapcu

Opšti cilјevi: Unapređivanje kvaliteta planiranja, realizacije i evaluacije u vaspitno-obrazovnom radu u vaspitnoj grupi kroz projektni pristup programiranju.


Specifični cilјevi:  Upoznavanje vaspitača sa različitim programskim modelima sa tendencijom detaljnijeg upoznavanja programskog pristupa usmerenog na odnose; Osnaživanje vaspitača da procenjuju i uvažavaju detetova rana iskustva i da na temelju te procene obezbeđuju programski kontekst u kome će se omogućiti deci da istražuju okolinu, koriste jezik, učestvuju u aktivnostima sa vršnjacima i različitim odraslim osobama da bi razvili svoje potencijale; Širenje znanja o potencijalima projektnog učenja i njegovog značaja za integrisani pristup u učenju; Ovladavanje tehnikama za: izbor projektnih tema relevantnih za decu; strukturiranje projekta; izbor sredine i materijala za razvijanje projekta; praćenje i dokumentovanje i vrednovanje projekta.

Teme programa: Različita teorijska polazišta u kreiranju Osnova programa PVO; Potencijali projektnog učenja i uloga projekata u integrisanom pristupu; Struktura projekta; Praćenje i dokumentovanje programa zasnovanog na projektnom pristupu

Cilјna grupa: vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi

Broj učesnika 30
Trajanje: jedan dan (8 bodova)