Više informacija

Usavršavanje kompetencija nastavnika za savremeno praćenje i vrednovanje postignuća učenika

  • Email

    rcsabac@gmail.com

  • Telefon

    +381 15 391-599

463 Usavršavanje kompetencija nastavnika za savremeno praćenje i vrednovanje postignuća učenika

Kompetencija: K2
Prioriteti: 2

Autori: Snežana Jadranović, prosvetni savetnik-pedagog u Školskoj upravi Valjevo; Svetlana Dimitrijević, profesor razredne nastave, OŠ „Janko Veselinović“, Šabac; Gordana Marković Sakić, stručni saradnik-psiholog, OŠ „Anta Bogićević“, Loznica

Realizatori: Svetlana Dimitrijević, profesor razredne nastave, OŠ „Janko Veselinović“, Šabac; Gordana Marković Sakić, stručni saradnik-psiholog, OŠ „Anta Bogićević“, Loznica; 

Opšti cilјevi: Unapređivanje nastavničkih kompetencija za praćenje i vrednovanje učeničkih postignuća u skladu sa savremenim trendovima u obrazovanju.

Specifični cilјevi: Osnaživanje nastavničkih kompetencija za objektivno, kontinuirano i podsticajno ocenjivanje, sa jasnom povratnom informacijom o napredovanju učenika.

Teme programa: Ocenjivanje između teorije i prakse; Predmet i vrste ocenjivanja; Ocenjivanje zasnovano na obrazovnim standardima; Elementi ocene; Planiranje ocenjivanja; Zaključivanje i davanje povratne informacije

Cilјna grupa: nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Broj učesnika 30
Trajanje: dva dana (16 bodova)