Više informacija

Diferencirana nastava

  • Email

    rcsabac@gmail.com

  • Telefon

    +381 15 391 599

477  Diferencirana nastava

Kompetencija: K3
Prioriteti: 2

Autori: Milena Petrović, specijalista metodike srpskog jezika i književnosti, master, pedagoški savetnik, profesor srpskog jezika i književnosti u Valjevskoj gimnaziji

Realizatori: Milena Petrović, specijalista metodike srpskog jezika i književnosti, master, pedagoški savetnik, profesor srpskog jezika i književnosti u Valjevskoj gimnaziji; Mileva Mojić, diplomirani pedagog, direktor, „Prva osnovna škola“, Valjevo

Opšti cilјevi: Razvijanje svesti o značaju diferencirane nastave; Planiranje interakcije svih učesnika u obrazovno-vaspitnom radu, zasnovane na poštovanju različitosti i uvažavanju potreba; Podsticanje samopouzdanja učenika; Praćenje aktivnosti učenika.

Specifični cilјevi: Upoznavanje sa oblicima diferencirane nastave; Uočavanje različitih vrsta motivacije i načina motivisanja učenika uz uvažavanje individualnosti; Podržavanje učenika da slobodno iznose svoje ideje, postavljaju pitanja, diskutuju i komentarišu; Sagledavanje principa organizacije grupa; Uočavanje obeležja interakcije u grupi; Izrada didaktičkih modela obrazovno-vaspitnog rada; Primenjivanje različitih oblika individualne nastave; Osnaživanje nastavnika za pružanje podrške učenicima i primenjivanje različitih strategija praćenja različitih aspekata ličnosti učenika – saradnju sa drugim učenicima, reagovanje na neuspeh; Uviđanje značaja obezbeđivanja mogućnosti i okruženja za aktivnosti, interesovanja i potrebe učenika uvažavajući njihove stavove i mišljenja.

Teme programa: Tipovi nastave; Diferencirana nastava; Oblici diferencirane nastave; Vrste grupa; Principi organizacije grupa; Obeležja interakcije u grupi; Individualizacija nastave kao didaktički princip; Primena individualizovanog oblika rada; Oblici individualne nastave; Individualizacija kao vid diferencirane nastave; Aktiviranje učenika u nastavi diferenciranim zadacima; Analiza primera iz prakse; Lični karton učenika u savladavanju nastavnog gradiva; Didaktički model organizovanja obrazovno-vaspitnog rada

Cilјna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Broj učesnika 30
Trajanje: jedan dan (8 bodova)