Više informacija

Ogledalo, ogledalce – psihomotorni razvoj dece sa akcentom na motorički i govorno jezički aspekt sa ogledalom u funkciji

  • Email

    rcsabac@gmail.com

  • Telefon

    +381 15 391 599

508 Ogledalo, ogledalce – psihomotorni razvoj dece sa akcentom na motorički i govorno jezički aspekt sa ogledalom u funkciji

Kompetencija: K1
Prioriteti: 1

Autori: Suzana Mraković, medicinska sestra-vaspitač, PU “Naše dete” Šabac; Muša Šestić, medicinska sestra-vaspitač, PU “Naše dete” Šabac; Neda Stokić, logoped-stručni saradnik, PU “Naše dete” Šabac

Realizatori: Suzana Mraković, medicinska sestra-vaspitač, PU “Naše dete” Šabac; Muša Šestić, medicinska sestra-vaspitač, PU “Naše dete” Šabac

Opšti cilјevi: Podsticanje psihomotornog razvoja dece sa akcentom na motorički i govorno jezički aspekt.

Specifični cilјevi: Psihomotorna reedukacija: Pažljivo posmatranje svoga tela ima za cilj integraciju zanemarenih delova tela i celovitu sliku tela.Na taj način deca uče da u celokupnosti svoga bića osete sebe kao osobu. Doživeti samog sebe predstavlja osnovu za razvoj ličnosti. Pokret, dodir, glas, reč koji su sastavni deo reedukacije psihomotorike imaju za cilj da pomognu detetu da prevaziđe i ublaži problem koji ima. Dete preko pokreta upoznaje sebe, svoje telo i druge u odnosu na sebe. Na taj način postaje svesno svoga postojanja u prostoru koji ga okružuje, usvaja i učvršćuje prostorno vremenske odnose.

Teme programa: Aktivnosti za razvoj govora dece jaslenog uzrasta od 12 do 36 meseci; Ogledalo u vaspitno obrazovnom radu; primena ogledala kao pomoćnog sredstva u vaspitno obrazovnom radu; „Moje ogledalo“; Teorijsko predstavljanje reedukacije psihomotorike 5. Prezentacija praktične primene seminara reedukacije psihomotorike u praksi 6. Igre i aktivnosti iz programa dečijeg samopoštovanja 7. Imitativne igre-igre opuštanja 8. Posmatranje, praćenje i dokumentovanjem dečijeg razvoja

Cilјna grupa: vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač

Broj učesnika 30
Trajanje: jedan dan (8 bodova)