Više informacija

Moja vaspitna grupa je posebna – dokumentovanje dečjeg razvoja i napredovanja u funkciji programiranja rada vaspitne grupe

  • Email

    rcsabac@gmail.com

  • Telefon

    +381 15 391 599

574  Moja vaspitna grupa je posebna – dokumentovanje dečjeg razvoja i napredovanja u funkciji programiranja rada vaspitne grupe

Kompetencija: K3
Prioriteti: 2

Autori: Jasmina Vuletić, stručni saradnik-pedagog, Predškolska ustanova „Naše dete“ u Šapcu; Snežana Jadranović, prosvetni savetnik-pedagog u Školskoj upravi Valjevo

Realizatori: Jasmina Vuletić, stručni saradnik-pedagog, Predškolska ustanova „Naše dete“ u Šapcu; Staniša Čabarkapa, stručni saradnik-pedagog, Predškolska ustanova „Bambi“ u Loznici

Opšti cilјevi: Unapređivanje kvaliteta planiranja, realizacije i evaluacije u vaspitno-obrazovnom radu u konkretnoj vaspitnoj grupi.

Specifični cilјevi: Unapređivanje veštine planiranja, realizacije i evaluacije u konkretnoj vaspitnoj grupi, kroz kontinuirano praćenje, posmatranje dečjeg razvoja i napredovanja; Podsticanje vaspitača da uvažavaju dečje iskustvo, potrebe i interesovanja i koriste kao polazište za planiranje, realizaciju i evaluaciju.

Teme programa: PLANIRANjE – Uvođenje učesnika seminara u terminološko pojašnjenje Osnova predškolskog programa, Predškolskog programa ustanove, Programa vaspitne grupe (zajedničko – specifično, širi kontekst – realan kontekst); REALIZACIJA – Realizacija vaspitno-obrazovnog rada kroz različite metode i oblike (kvalitetno učenje, podsticajna sredina za učenje, etos)

Cilјna grupa: vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi

Broj učesnika 30
Trajanje: jedan dan (8 bodova)