Više informacija

Pomozi mi da uradim sam – unapređenje kvaliteta dečjeg učenja i razvoja putem ručno izrađenih didaktičkih materijala

  • Email

    rcsabac@gmail.com

  • Telefon

    +381 15 391 599

583  Pomozi mi da uradim sam – unapređenje kvaliteta dečjeg učenja i razvoja putem ručno izrađenih didaktičkih materijala

Kompetencija: K3
Prioriteti: 3

Autori: Ljiljana Reljić, vaspitač, PU ,,Naše dete”, Šabac; Snežana Cvetković, vaspitač, PU ,,Naše dete”, Šabac

Realizatori: Ljiljana Reljić, vaspitač, PU ,,Naše dete”, Šabac; Snežana Cvetković, vaspitač, PU ,,Naše dete”, Šabac; Marija Vinčić, medicinska sestra, PU ,,Naše dete”, Šabac

Opšti cilјevi: Sticanje znanja o unapređenju kvaliteta dečjeg učenja i razvoja putem ručno izrađenih didaktičkih materijala; Upoznavanje sa karakteristikama ručno izrađenih didaktičkih materijala i uočavanje mogućnosti njihove samostalne izrade.

Specifični cilјevi: Usvajanje znanja o dečjem razvoju i napredovanju upotrebom ručno izrađenih didaktičkih materijala u praksi: razvoju fine motorike, praktičnih veština, logičko-matematičkog mišljenja, senzornog razvoja, razvoju pažnje i koncentracije; Obuka i razvijanje stvaralačkog potencijala vaspitača i medicinskih sestara aktivnim učešćem na radionicama za izradu i primenu didaktičkih materijala u vaspitno-obrazovnom radu; Stvaranje podsticajne sredine za igru i učenje edukacijom i osposobljavanjem vaspitača i medicinskih sestara za izradu didaktičkih materijala recikliranjem ambalaže.

Teme programa: Sredina za igru i učenje; Dete i podsticajna sredina; Podsticajno okruženje za igru i učenje u predškolskim ustanovama; Od teorije do prakse; Primena ručno izrađenih didaktičkih materijala u praksi; Pametne table-didaktičke igračke-model integrisanog učenja; Napravi sam didaktički materijal za decu:didaktika za razvoj fine motorike, praktičnih veština, razvoj logičko-maematičkog mišljenja, senzorni razvoj

Cilјna grupa: vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika

Broj učesnika 30
Trajanje: dva dana (16 bodova)