Više informacija

Prevencija nepravilnog držanja tela kroz inovacije u nastavi fizičkog vaspitanja

  • Email

    rcsabac@gmail.com

  • Telefon

    +381 15 391 599

Elektronski: Ne

Organizator programa: Centar za stručno usavršavanje Šabac, Nikole Tesle 1a, rcsabac@gmail.com, 015391599, ,

Osoba za kontakt: Dušan Kojić, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755,

Autori: Milica Ostojić, Prof.razredne nastave, OŠ ”Prota Mateja Nenadović” Brankovina;

Realizatori: Milica Ostojić, Prof.razredne nastave, OŠ ”Prota Mateja Nenadović” Brankovina; Snežana Vasić, Diplomirani psiholog, Osnovna škola „Milan Rakić„ Mionica; Olivera Dimitrijević, Diplomirani psiholog, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlen;

Oblast: vaspitni rad

Kompetencija: kompetencije za podršku razvoju ličnosti deteta i učenika

Prioritetna oblast: Jačanje vaspitne uloge obrazovno-vaspitne ustanove kroz razvijanje programa prevencije nasilja, diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja

Opšti ciljevi: Modifikacija nastave u cilju prevazilaženja strahova kod dece.

Specifični ciljevi: – Prepoznavanje dečijih strahova – Razvoj samopouzdanja i sigurnosti kod dece – Motivisanje za slobodnije izražavanje i socijalizaciju – Upotreba metoda i oblika rada koji omogućavaju lični izraz i komunikaciju

Ciljna grupa:
nastavnik razredne nastave
nastavnik predmetne nastave – osnovna škola
vaspitač u predškolskoj ustanovi
medicinska sestra – vaspitač
Vaspitač u domu učenika
stručni saradnik u predškolskoj ustanovi
stručni saradnik u školi
saradnik (pedagoški
andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Teme programa: 1. dan – Nastanak i razvoj strahova Radionica- Analiza dečijeg crteža na temu ”Moja porodica”pauza Radionica-Dečiji strah izražen kroz crtežPozitivne i negativne vaspitne orukeStečeni strahovi i priprema deteta za polazak u vrtić/školupauza Radionica- Dramsko –scenski prikaz straha i oslobađanje od straha Noćni strahovi Evaluacija seminara

Broj učesnika: 30

Trajanje programa: dana: 1
bodova: 8

Cena: Cena seminara po učesniku iznosi 1 500 dinara, ukoliko je formirana grupa od 30 učesnika. U cenu je uključen honorar predavača, putni troškovi, radni materijal za učesnike i uverenja.