Centar za stručno usavršavanje Šabac poseduje status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih JPOA na osnovu rešenja Agencije za kvalifikacije za trenutno 3 programa.

U prethodnom periodu CSU – Trening centar je uspostavio saradnju sa velikim brojem poslodavaca koji posluju u Šapcu. Veliki broj poslodavaca je tom prilikom i anketiran u smislu istraživanja tržišta rada i razvijanja Trening centra.

Trening centar Šabac nastao je kroz projekat “SEED STEP II” – Podrška razvoju obrazovanja i zapošljavanja, koje je finansirala Austrijska razvojna agencija, a realizovan je sa organizacijom Volkshilfe Solidarität i Tara International Consulting doo Novi Sad, a nastao je u saradnji sa gradom Šabac i osnovanim partnerstvom za zapošljavanje grada Šapca. Trenutno je u realizaciji projekat SEED Step III u okviru koga se odvijaju treninzi za nezaposlene osobe po ranije akreditovanim programima.

U Trening centru je u ovoj godini organizovano više obuka za nezaposlena lica i to: dve obuke za rad na računaru i po jedna obuka za rad na 3D štampaču i obuka za rad na numerički upravljanoj glodalici. Više lica je posle završenih obuka našlo zaposlenje.

U okviru Trening centra oformljena je i Akademija za obnovljive izvore energije i nabavljena oprema kroz projekat za obuku nezaposlenih lica.

Vizija Centra je da se kroz nove akreditacije JAVNO PRIZNATOG ORGANIZATORA OBRAZOVANjA ODRASLIH u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih razvija u savremen centar za obrazovanje odraslih u skladu sa potrebama tržišta rada. Usklađivanjem kompetencija nezaposlenih lica sa zahtevima tržišta rada, a zaposlenih sa zahtevima poslodavaca, bićemo u mogućnosti da podignemo nivo kompetencija polaznika obuka što će rezultirati većim zapošljavanjem nezaposlenih lica.

U narednom periodu očekujemo akreditacije za: engleski jezik, kurs za montera/specijalista za solarno toplovodne sisteme i obuka za instalatera fotonaponskih sistema.