Центар за стручно усавршавање Шабац поседује статус јавно признатог организатора активности образовања одраслих ЈПОА на основу решења Агенције за квалификације за тренутно 3 програма.

У претходном периоду ЦСУ – Тренинг центар је успоставио сарадњу са великим бројем послодаваца који послују у Шапцу. Велики број послодаваца је том приликом и анкетиран у смислу истраживања тржишта рада и развијања Тренинг центра.

Тренинг центар Шабац настао је кроз пројекат “SEED STEP II” – Подршка развоју образовања и запошљавања, које је финансирала Аустријска развојна агенција, а реализован је са организацијом Volkshilfe Solidarität i Tara International Consulting doo Novi Sad, а настао је у сарадњи са градом Шабац и основаним партнерством за запошљавање града Шапца. Тренутно је у реализацији пројекат SEED Step III у оквиру кога се одвијају тренинзи за незапослене особе по раније акредитованим програмима.

У Тренинг центру је у овој години организовано више обука за незапослена лица и то: две обуке за рад на рачунару и по једна обука за рад на 3Д штампачу и обука за рад на нумерички управљаној глодалици. Више лица је после завршених обука нашло запослење.

У оквиру Тренинг центра оформљена је и Академија за обновљиве изворе енергије и набављена опрема кроз пројекат за обуку незапослених лица.

Визија Центра је да се кроз нове акредитације ЈАВНО ПРИЗНАТОГ ОРГАНИЗАТОРА ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ у складу са Законом о образовању одраслих развија у савремен центар за образовање одраслих у складу са потребама тржишта рада. Усклађивањем компетенција незапослених лица са захтевима тржишта рада, а запослених са захтевима послодаваца, бићемо у могућности да подигнемо ниво компетенција полазника обука што ће резултирати већим запошљавањем незапослених лица.

У наредном периоду очекујемо акредитације за: енглески језик, курс за монтера/специјалиста за соларно топловодне системе и обука за инсталатера фотонапонских система.