I danas u Naučnom klubu Šabac nastavljamo mini projekat – U svetu mikrobiologije.
Učesnici su danas imali priliku da na osnovu prethodno zasejanih uzoraka vrše analizu i klasifikaciju plesni koje su nikle na hranljivoj podlozi. Zatim su pravili sopstveni otisak spora i posmatrali pod lupom i mikroskopom. Upoznali su se sa nekoliko vegetativnih delova različitih vrsta i sa tim kako da kloniranju gljive od istih.
#naučniklubšabac #usvetumikrobiologije

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube

You tube