Objavlјen

VODIČ ZA ŠKOLE, NASTAVNIKE I STRUČNE SARADNIKE:

Kako do informacija o izvorima finansiranja i resursima za škole, nastavnike i stručne saradnike

Tim za socijalno uklјučivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, objavio je „Vodič za škole, nastavnike i stručne saradnike: Kako do informacija o izvorima finansiranja i resursima za škole, nastavnike i stručne saradnike“.

Vodič je kreiran tako da školama, nastavnicima i stručnim saradnicima pruži:

  • korisne informacije za unapređivanje kvaliteta rada putem različitih izvora finansiranja i resursa;
  • dodatni podsticaj za unapređenje nastave i učenja putem projekata i konkurisanje kod donatora;
  • odgovore na pitanja, među kojima su: Gde je moguće pronaći informacije o novinama u obrazovanju? Kako pronaći izvore finansiranja neophodne za unapređenje nastave i učenja? Kome je moguće obratiti se, uputiti projekat koji je tim moje škole pripremio? Kako se uklјučiti u projekte koji se realizuju u Srbiji i koji omogućavaju opremanje škole savremenim nastavnim sredstvima potrebnim za praktičan rad učenika? Kako obezbediti jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih i doprineti jačanju lјudskog kapitala? Kako se upoznati sa sistemima obrazovanja i vaspitanja u drugim državama?

Vodič sadrži korisne informacije o procesu planiranja u funkciji razvoja škole, izvorima informacija o trendovima u sektoru obrazovanja, kao i inostranim i domaćim izvorima finansiranja školskih aktivnosti.

Republika Srbija se nalazi u procesu reforme i unapređivanja sistema obrazovanja i vaspitanja na svim nivoima. Za sprovođenje procesa reforme neophodno je sprovesti niz aktivnosti koje treba da doprinesu promenama na nivou sistema i škole. Školama i kolektivima koji žele da rade na unapređenju često je potrebna podrška u vidu različitih izvora informacija o raspoloživim mogućnostima i fondovima.

Ovaj vodič može da pomogne školama da odgovore na očekivanja i zahteve da obrazovanje prati razvoj nauke, tehnike i tehnologije, da decu, učenike i odrasle obrazuje u skladu sa potrebama savremenog sveta, da im pruži znanja koja su rezultat novih naučnih i tehnoloških dostignuća, kao i da razvije veštine i sposobnosti za primenu znanja u različitim životnim situacijama. Pored toga, očekuju se i novi oblici rada u školi i učionici usmereni na proces učenja u sredini koja motiviše i u kojoj je učenik glavni akter tog procesa.

pdfVest o izradi Vodica

pdfVodič za škole

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube