OBAVEŠTENјE O POMERANјU DATUMA OBJAVLjIVANјA KONKURSA ZA ODOBRAVANјE PROGRAMA STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANјA ZA 2016/17. i 2017/18.

Na osnovu dopisa Ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, broj 110-00-379/2015-04 od 25.09.2015. godine, Konkurs za odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja biće objavlјen 15.10.2015. i trajaće 30 dana.

Obaveštenje na stranici ZUOV-a možete pogledati OVDE.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube