Iz naše ponude seminara danas izdvajamo – Digitalna nastavna sredstva – korak ka savremenoj aktivnoj nastavi. Seminar je realizovan 7 puta do sada, broj učesnika koji ga je pohađao je 179, a prosečna ocena seminara je 3,82 od mogućih 4.
Cilj seminara je razvijanje digitalnih kompetencija i kompetencija za podučavanje – izrada digitalnih nastavnih sredstava (digitalne asocijacije, ukrštenice itd).
Za više informacija o uslovima realizacije seminara možete kontaktirati #Centar_za_stručno_usavršavanje_Šabac
Informacije o seminaru dobićete na sledećem linku  http://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=427…
foto: arhiva CSU

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube

You tube