Iz naše ponude seminara danas izdvajamo – Do funkcionalnog znanja primenom metoda i tehnika u interaktivnoj nastavi. Seminar je realizovan 13 puta do sada, broj učesnika koji ga je pohađao je 317, a prosečna ocena seminara je 3,89 od mogućih 4.
Cilj seminara je razvijanje kompetencija nastavnika za realizovanje interaktivne nastave kroz primenu različitih metoda i tehnika.
Za više informacija o uslovima realizacije seminara možete kontaktirati #Centar_za_stručno_usavršavanje_Šabac
Informacije o seminaru dobićete na sledećem linku:
kataloski_broj=432&action=page%2Fcatalog%2Fview
Foto: Arhiva CSU

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube

You tube