25.04.2015 - Istorija
  • Vreme dogadjaja:
  • Lokacija: Centar za stručno usavršavanje Šabac
  • Predavači: Istorija,
Prijavi se

155 – „Hura istorija! – savremene metode na časovima istorije”
Poštovani,

  • 25 aprila 2015. ( subota ) sa početkom u 09:00 časova, biće održan jednodnevni akreditovan seminar pod nazivom „Hura istorija! – savremene metode na časovima istorije”. Broj seminara u katalogu je 155. Za učešće na seminaru se dobija uverenje sa 8 akreditovanih bodova . Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik).

Cena seminara je 1.500, dinara po učesniku.
Prijava traje do 23.04.2015. do 13 h

Detalje o seminaru možete pogledati ovde.

pdfAgenda