26.02.2015 Menadzment
Ulaz slobodan

Prijavljivanje isklučivo preko forme OVDE.


Kompetencija: K2
Prioriteti: 1

Realizatori prof. dr Jovan Filipović, redovni profesor Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, modul: Upravlјanje kvalitetom; msc Mladen Đurić, asistent na Fakultetu organizacionih nauka u Beoradu, modul: Upravlјanje kvalitetom; msc Jelena Ruso, stručni saradnik
Opšti cilјevi napređenje znanja i veština u oblasti menadžmenta kvaliteta u sistemu obrazovanja u cilјu efikasnijeg organizacionog upravlјanja. Uspostavlјanje i definisanje veza između zahteva standarda (serija ISO 9000) i realne situacije ustanove.
Specifični cilјevi Doprineti stručnom usavršavanju usklađenim sa potrebama interesnih i zainteresovanih strana. Upoznavanje teorijskih osnova kvaliteta u obrazovanju kroz generalizaciju koncepata kvaliteta iz serije standarda ISO 9000. Upoznavanje cilјne grupe sa zahtevima standarda menadžmenta kvaliteta u sistemu obrazovanja i razmatranje mogućnosti primene teorijskih koncepcija u praksi učesnika. Integrisanje sistema menadžmenta obrazovne ustanove (u skladu sa standardima ISO 26000, ISO 14001, OHSAS 18001 i dr.).
Teme programa Osnove kvaliteta; Menadžment kvaliteta u obrazovanju; Primena serije standarda ISO 9000 u obrazovanju; Integrisani sistemi menadžmenta; Društvena odgovornost obrazovne institucije; Troškovi kvaliteta.
Cilјna grupa nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora
Broj učesnika 30
Trajanje dva dana (16 bodova)