23.05.2015 - Porodica-u-vrtlogu-droge
  • Vreme dogadjaja:
  • Lokacija: Centar za stručno usavršavanje Šabac
  • Predavači: ,
Prijavi se

173 – „Porodica u vrtlogu droge i šta činiti – vodič za vaspitače”
Poštovani,

  • 06 juna 2015. ( subota ) sa početkom u 10:00 časova, biće održan jednodnevni akreditovan seminar pod nazivom „Porodica u vrtlogu droge i šta činiti – vodič za vaspitače. Broj seminara u katalogu je 173. Za učešće na seminaru se dobija uverenje sa 8 akreditovanih bodova . Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora

Cena seminara je 1.500, dinara po učesniku.
Prijava traje do 04.06.2015. do 13 h.

Detalje o seminaru možete pogledati ovde.

Posebna pogodnost za učesnike:

Svaki učesnik može da povede po jednog roditelja besplatno na seminar