20.04.2015 - E-portfolio
  • Vreme dogadjaja:
  • Lokacija: Centar za stručno usavršavanje Šabac
  • Predavači: ,
Prijavi se
Poštovana/i,
Obaveštavamo  VAS da  će se  CSU Šabac održati  radionica za E-portfolio nastavnika.
 
 
Mesto održavanja :  Šabac, Centar za stručno usavršavanje,ul.Nikole Tesle 1A ,
Datum održavanja : 20-04-2015. (četvrtak).
Pocetak radionice: 14,00 h.   
Trajanje radionice : jedan dan + 30 dana uz  tehnicku   podršku  Ramonde d.o.o  pri formiranju  portfolia.
Cena  radionice   :   720,00 dinara 
Realizatori radionice :  Muljevski Zoran
Prijave šaljite na mejl:   ramonda.nis@gmail.com ili rcsabac@gmail.com
Rok za prijavljivanje :  13.04.2015 godine. (prijavni list dat u atačmentu)
Uplata kotizacije: Na račun Ramonda d.o.o ,Niš  160-252039-74 sa pozivom na broj  20-04-2015., svrha uplate: Radionica e-portfolio 

Satnica  radionice

14.00h
Uvod.Upoznavanje nastavnika sa e-portfoliom.
Prednosti e-portfolia,Osnovni koraci pri izradi e-portfolia.
Radna biografija.
14.45 pauza
15.00h

Godišnji lični plan profesionalnog razvoja
Godišnji Izveštaj o stručnom usavršavanju i napredovanju
Samoprocena efekata rada
Spoljašnja procena efekata rada
15.45pauza
16.00h
Stručno usavršavanje
Lična profesionalna filozofija
Upitnik za samoprocenu kompetencija nastavnika
16.45pauza
17.00h
Pregled portfolia zapošljenih u ustanovi
Vođenje baze podataka stručnog usavršavanja u ustanovi
Pitanja Predlozi

 

Polaznici dobijaju pravo na  besplatno korišćenje e-portfolia  do 31.08.2015 g.
Molim Vas prosledite ovaj mejl zainteresovanim kolegama.
Za  informacije pozovite 061 -315 2779 ,Muljevski Zoran. ili  015-391-599 CSU Šabac.

pdfPRIJAVNI LIST

pdfNALOG ZA UPLATU