cps
  • Vreme dogadjaja:
  • Lokacija: Obuka za pisanje projekata „Od projektne ideje do realizacije“
  • Predavači: ,
Prijavi se

Mesto i datum: CSU Šabac, 12.03.2015.
Vreme: 09:30-17:30 časova.
Cena: 4.500,00 din po učesniku

Zbog nedovolјne informisanosti javnosti o konkursima i nepoznavanja postupaka pisanja projekata, Centar za stručno usavršavanje Šabac, CPS Akademija i Vocational Competence Certificate (VCC) Fondacija, uz podršku ambasade Polјske, i njihovog iskustva koje je najbolјe u Evropi, pokreće niz aktivnosti kako bi se stvorili uslovi za lakši pristup izvorima finansiranja i realizaciji kvalitetnih projekata.
Sa polaznicima će raditi iskusni i sertifikovani predavači koji su do sada učestvovali u pripremi i sprovođenju brojnih odobrenih EU projekata. Nјihova iskustva jesu klјučna prednost ovoga programa čiji je primarni cilј osposoblјavanje polaznika programa da samostalno ili u timovima pripremaju i sprovode projekte.

Cilј obuke je da unapredi i produbi sposobnosti i veštine timova za razvoj i pisanje projekata zadovolјavajući najviše standarde kvaliteta u pisanju EU projekata. Metodologija obuke zasniva se na kombinaciji teorije i praktičnog rada na projektnim inicijativama, uz ilustracije već realizovanih uspešnih i neuspešnih EU projekata.
Ukoliko želite da pokrenete svoj EU projekat ili ste već započeli rad na projektu pomoći ćemo Vam da ga usavršite u skladu sa postavlјenim kriterijumima za ocenjivanje. Obuka će se održati na srpskom jeziku.

Prijavljivanje isključivo preko forme OVDE.

U nadi da ćete prepoznati značaj i aktuelnost programa treninga, srdačno Vas pozdravlјamo i očekujemo!

pdfAGENDA