преузимање
  • Vreme dogadjaja:
  • Lokacija: PU „Naša radost“ Rača
  • Predavači: Seminar 533,
Popunjen broj

Kataloški broj obuke: 533 ; K2 ;  P1

23-24.9.2017. u PU „Naša radost“ iz Rače održaće se jednodnevni seminar 533 “Matematika u vrtiću”. Seminar je predviđen za zaposlene škole.

Ciljna grupa seminara su: vaspitač u predškolskoj ustanovi

Opšti ciljevi seminara su: Uticanje na proces razvijanja matematičkih pojmova kod dece predškolskog uzrasta proširivanjem i dopunjavanjem sadržaja igara i aktivnosti, kao i proširivanjem spektra metoda i oblika rada.

Specifični ciljevi programa su: Sticanje konkretnih matematičkih znanja, razvijanje misaonih operacija deteta kroz igru u neposrednom okruženju i uvođenje novina u praksu iz oblasti razvijanja početnih matematičkih pojmova; Uvođenje dece u aktivne metode učenja; Pružanje podrške vaspitačima u preispitivanju sopstvenih stilova rada; Podrška vaspitačima da na interesantan način omoguće deci formiranje matematičkih pojmova kao što su: relacije, geometrijske figure, skupovi, brojevi…