28-29.05.15 - Tim za borbu protiv trgovine ljudima
Popunjen broj

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima zajednički realizuju projekat Jačanje sistema identifikacije i zaštite žrtava trgovine ljudima u periodu septembar 2013 – jun 2015. godine. Cilj projekta je da doprinese uspešnoj realizaciji Nacionalne strategije za borbu protiv trgovine ljudima kroz unapređenje mehanizama za prevenciju i identifikaciju žrtava putem uspostavljanja nacionalnih opštih i specifičnih indikatora za prepoznavanje i identifikaciju ćrtava trgovine ljudima.

Imajući u vidu značaj preliminarne identifikacije IOM i centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima organizuju obuku za primenu indikatora za preliminarnu identifikaciju, koja će se u Šapcu održati u periodu 28-29 maj 2015. godine u Centru za stručno usavršavanje, sa početkom u 11 časova.

pdfDETALJAN POZIV

pdfAGENDA