Popunjen broj

Centar za stručno usavršavanje Šabac

20.-22.05.2015

Sektor za vanredne situacije, Ministarstva unutrašnjih poslova, uz donaciju Čovekolјublјa, Dobrotvorne fondacije Srpske Pravoslavne Crkve, organizuje trening ,,Mehanizmi za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa u opštinama  koje su pretrpele štete od poplava 2014. godine”. Ovaj trening je ima za cilј, obučavanje predstavnika lokalnih samouprava o mehanizmima smanjenja rizika od prirodnih katastrofa, prvenstveno poplava.