Izašao je Javni poziv nezaposlenim licima za:
– OBUKU ZA RAD NA NUMERIČKI UPRAVLJANOJ GLODALICI ( CNC GLODALICI )
– OBUKA ZA RAD NA RAČUNARU
– OBUKA ZA ENGLESKI JEZIK A1.
Obuke se održavaju u Trening centru Šabac. Trening centar Šabac nastao je kroz projekat “SEED STEP II” – Podrška razvoju obrazovanja i zapošljavanja, koje je finansirala Austrijska razvojna agencija, a realizovan je sa organizacijom Volkshilfe Solidaritat i Tara International Consulting doo Novi Sad, a nastao je u saradnji sa gradom Šabac i osnovanim partnerstvom za zapošljavanje grada Šapca. Trenutno je u realizaciji projekat SEED Step III u okviru koga se odvijaju treninzi za nezaposlene osobe po ranije akreditovanim programima.
Polaznicima koji obuku završe CSU, kao nosilac statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, za izvođenje programa izdaće potvrdu o savladanom programu.
Pravo na prijavu imaju nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Šabac, imaju prebivalište na teritoriji grada Šapca i završenu srednju školu.
Prijave po osnovu Javnog poziva podnose se Gradskoj upravi grada Šapca na propisanom obrascu, koji se može dobiti na Jedinstvenom šalteru Gradske uprave grada Šapca ili preuzeti sa zvanične internet prezentacije Grada Šapca.
Javni pozivi otvoreni su do 22.10.2021. godine.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube

You tube