Konferencija
NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA (NOKS)
REFORMA KOJOJ SMO POSVEĆENI, održana je u
Sremski Karlovci, 28. i 29. oktobar 2021.godine.
Konferenciju je otvorio Branko Ružić, Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U uvodnom obraćanju govorili su:
prof. dr Gabrijela Grujić, pomoćnica ministra za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje MPNTR i predsednica Saveta NOKS-a, i prof. dr Časlav Mitrović, direktor Agencije za kvalifikacije. Konferenciji je prisustvovao i direktor Centra za stručno usavršavanje Šabac Branko Filipović u okviru Panel diskusije – Pokazatelji kvaliteta programa obuke JPOA.
Cilj konferencije je predstavljanje dosadašnjih rezultata na reformi sistema kvalifikacija u Republici Srbiji, usklađivanju kvalifikacija sa potrebama tržišta rada, uređivanju sistema neformalnog obrazovanja i uvođenju mogućnosti sticanja kvalifikacija kroz proces priznavanja prethodnog učenja.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube

You tube