Iz naše ponude seminara danas izdvajamo – Nastavnik na delu u prevenciji vršnjačkog nasilja i kreiranju pozitivne školske klime. Seminar je realizovan 12 puta do sada, broj učesnika koji ga je pohađao je 328, a prosečna ocena seminara je 3,87 od mogućih 4.
Cilj seminara je unapređenje znanja nastavnika o značaju zaštite dece od vršnjačkog nasilja i stvaranje podsticajne školske klime za razvoj učenika.
Za više informacija o uslovima realizacije seminara možete kontaktirati #Centar_za_stručno_usavršavanje_Šabac
Informacije o seminaru dobićete na sledećem linku:
Foto: Arhiva CSU

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube

You tube