Danas su u Centru za stručno usavršavanje Šabac počele dve obuke za nezaposlena lica – Obuka za operativno korišćenje 3D štampača i Obuka za rad na numerički upravljanoj glodalici (CNC glodalici). Obuka na CNC glodalici održavaće se u Trening centru Šabac, koji funkcioniše u okviru CSU Šabac. Trening centar Šabac nastao je kroz projekat “SEED STEP II” – Podrška razvoju obrazovanja i zapošljavanja, koje je finansirala Austrijska razvojna agencija, a realizovan je sa organizacijom Volkshilfe Solidarität i Tara International Consulting Novi Sad.
Centar za stručno usavršavanje Šabac poseduje status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih JPOA na osnovu rešenja Agencije za kvalifikaciju. Vizija Centra je da se kroz nove akreditacije JAVNO PRIZNATOG ORGANIZATORA OBRAZOVANJA ODRASLIH u skladu sa Zakonom i obrazovanju odraslih, razvija u savremeni Centar za obrazovanje odraslih, u skladu sa potrebama tržišta rada.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube

You tube