Juče je u Centru za stručno usavršavanje Šabac realizovan drugi sastanak lokalnog projektnog tima u okviru projekta “Partnerstvo za pravedno kvalitetno obrazovanje”. Projekat realizuje CIP-Centar za interaktivnu pedagogiju u saradnji sa Dečjom fondacijom Pestaloci, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Na sastanku se diskutovalo o pravednoj upisnoj politici i integrisanoj podršci deci i porodicama iz osetljivih grupa.
Cilj projekta je da se kroz partnerstvo na nacionalnom i lokalnom nivou pruži integrisana podrška deci i porodicama, obezbedi razmena znanja, iskustva, dobre prakse i podržavanje važnosti socijalne i obrazovne inkluzije, posebno dece iz osetljivih društvenih grupa.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube

You tube