Danas je u CSU Šabac održan sastanak lokalnog projektnog tima u okviru projekta “Partnerstvo za pravedno kvalitetno obrazovanje”. Projekat realizuju CIP-Centar za interaktivnu pedagogiju, u saradnji sa Dečijom fondacijom Pestaloci, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Na sastanku se diskutovalo o ključnim rezultatima i aktivnostima za tekuću godinu i planu rada Lokalnog projektnog tima.
Cilj projekta je da se kroz partnerstvo na nacionalnom i lokalnom nivou pruži integrisana podrška deci i porodicama, obezbedi razmena znanja, iskustava, dobre prakse i podržavanje važnosti socijalne i obrazovne inkluzije, posebno dece iz osetljivih društvenih grupa.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube

You tube