Pored tima iz Centra za promociju nauke, juče smo u Centru za stručno usavršavanje Šabac imali još jednu posetu. Posetio nas je tim Agencije za kvalifikacije u cilju dogovora oko razvoja Trening centra i akreditacije novih obuka.
Vizija Trening centra je da se kroz nove akreditacije JAVNO PRIZNATOG ORGANIZATORA OBRAZOVANJA ODRASLIH, u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih, razvija u savremeni centar za obrazovanje odraslih u skladu sa potrebama tržišta rada.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube

You tube